Olika designs!

97marcar
96isasva
97gushan
97marska
97ahmald
97hamsah
97tobnor
97kristr
97alehel
97pongra
97andhed
97erizak
97axeola
Orginaldesign

Slutprojekt -12

Här hittar du allt som behövs för ditt slutprojekt i kursen Webdesign(DTR1210)

Beskrivning

Firman Företaget AB har bestämt sig för att satsa på webben. Man har efter noga överväganden kommit fram till att detta skall göras hela vägen, dvs det skall dels finnas med en företagspressentetion och dels en del där företagets produkter bjuds ut till försäljning.

Efter att noga ha kosulterat ett flertal webbyråer har man till slut fastnat för dig. Men man har några specifika krav:

Kravspecifikation:

Redovisning

Projektet redovisas i form av en fungerande webplats. Den skall ligga publicerad på din server i en underkatalog som skall heta "slutprojekt"

Du skall vara klar med projektet senast torsdagen den 2/6

Bedömning

Jag kommer att titta på några givna punkter när jag bedömmer detta projekt:

Lycka till!